Inhimillisen päätöksenteon puolesta

Demokratian hyvä puoli on, että jokainen voi osallistua päätöksentekoon äänestämällä ja myös asettumalla ehdolle vaaleissa. Monissa maassa tämä ei ole itsestään selvä asia, mutta Suomessa on. Nyt on käsillä aika, jolloin pitää kysyä itseltään asettuako ehdolle vai ei ja minkä puolueen listalta.

Kahden koululaisen äitinä ja haja-asutusalueella asuvana lohjalaisena minua huolestuttaa, miten koulukäynti muovautuu tulevaisuudessa. Miten pienissä kylissä asuvat kuntalaiset voisivat elää yhtä yhdenvertaisesti kuin kaupungeissa asuvat. Miten vanhusväestön palvelujen käy? Voitaisiinko kaavoituksella vahvistaa Lohjan houkuttelevuutta asuinpaikkana? Onko yhteistyötä rajakuntien kanssa mahdollista vahvistaa? Ajat ovat muuttuneet ja asenteet koventuneet. Muurien rakentamisen sijasta tarvitaan siltoja ihmisten välillä. Päätin asettua ehdolle.

Kävin läpi Lohjan demarien alustavaa vaaliohjelmaa ja voin ilomielin todeta voivani tehdä vaalityötä ohjelmassa mainittujen asioiden puolesta. Puolue on siis sama, jonka kanssa tein yhteistyötä vuoden 2008 vaaleissa.

Teksti on ilmestynyt Länsi Uusimaa -lehdessä.

Mainokset

Lasten oikeuksien päivänä, kiitos näille lohjalaisille!

Tänään 20.11. on kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä. ”Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla.”

Viime viikolla Lohjan kaupunkivaltuusto päätti vähentää koululaisten ja lukiolaisten oppitunteja!

Keskustalaiset ja perussuomalaiset, osa demareista vihreistä ja vasemmistoliiton valtuutetuista leikkasi tuntikehystä.

Kokoomuslaiset valtuutetut, osaa Vasemmistoliiton ja muiden puolueiden valtuutetuista sanoi EI. Kiitos heille!

Tässä lista valtuutetuista, jotka sanoivat ei lyhytnäköiselle päätökselle. (Lähde: http://palvelut.lohja.fi/kirjat/d5web/kokous/201315208-10-2.PDF):
Tarmo Flink (Kok)
Forsström Pirjo-Leena SDP)
Herpiö Mika (Kok)
Hillner Tom (Kok)
Huttu-Méling Sari (Vihr)
Hägg Toni (Vas, sitoutumaton)
Kuitunen Päivi (Kok)
Kyttälä Kari (kok)
Lackman Taina (SDP)
Lähteenmäki Ilkka (Kok)
Maittila Hannele (Meidän Lohja)
Makkonen Hannu (Vas)
Nauska Ahti (Kaupunkilaisten parhaaksi)
Packalén Paul (Kok)
Pajuoja Matti (Vas)
Peippo Jukka (SDP)
Piekka Tuija (Kok)
Piiparinen Katri (Vihr)
Saarinen Markku (SDP)
Silvennoinen Birgitta (KD)
Tenkanen Sami (Kok)
Åström Jari, varavalt. (Vas)
Äyräväinen Irene (Kok)
Nyt kaikissa valtuustoissa ympäri maata tehdään samanlaisia päätöksiä, jotka nakertavat lasten ja nuorten hyvinvointia. Ennaltaehkäisy on ilmeisesti ja valitettavasti monille vain vaalilupaus.
IMG_3555
Niños haciendo tortas.